In ons eerste gesprek gaan we kijken naar jouw vragen. Het doel is om verheldering te geven en mogelijkheden te bieden zodat jij jouw levensweg beter kunt vervolgen.

In de begeleiding maak ik onder andere gebruik van de onderstaande werkwijzen. Gedurende een Counselling traject kan Biodynamisch craniosacraaltherapie, in overleg met jou, eventueel als interventie worden ingezet. Klik op één van de werkwijzen om hier meer over te lezen:

Het begin is belangrijk. Alles wat vanaf het begin gebeurt heeft bestaanskwaliteitPrenataal- en geboorteproceswerk brengt de mensen dichter bij zichzelf, meer in contact met hun potentieel en  eigen waarheid.

Lange tijd ging men er  vanuit  dat het leven begint bij de geboorte. Dat de baby in de baarmoeder niets waarneemt, niets ervaart, niets voelt, geen pijn, geen angst of wat dan ook. Intussen weten we dat het anders is.

In therapeutisch werk zien we steeds vaker de grote betekenis van vroege inprentingen in ons leven. Deze ervaringen hebben invloed en consequenties op onze levenspatronen, de manier waarop we communiceren, met andere mensen in contact treden en hoe we onze relaties vormgeven. Het loslaten van deze patronen en inprentingen geeft de cliënt, door middel van procesbegeleiding, de mogelijkheid om niet gekend potentieel aan te spreken.

Veel problemen en vragen waarmee mensen in hun leven geconfronteerd worden vinden hun oorsprong in de familie [het systeem] waarin zij zijn opgegroeid. Hierdoor wordt een innerlijk beeld gevormd en de houding waarmee je in het leven staat. Een opstelling is een methode om verstoorde verhoudingen / spanningsvelden [verstrikkingen] zichtbaar te maken. Door het zichtbaar worden van deze verstrikkingen kan er onder begeleiding een proces op gang komen. Uit dit proces ontstaat acceptatie, meer ruimte en balans, om beter contact te kunnen maken met jezelf en anderen. Hierdoor wordt het makkelijker stappen te zetten die overeenstemmen met jouw innerlijke motivatie en levensdoelen.

Uit alles wat we tot nu toe over de werking van trauma’s weten, blijkt dat de energie die gemaakt wordt bij het ervaren van een traumatische gebeurtenis als het ware in het lichaam vastgezet wordt.

Vervolgens zorgt het voor een specifiek patroon van herkenbare symptomen die effect hebben op onze zintuiglijke waarnemingen, ons lijf en de manier waarop we met onze omgeving omgaan. Door dit traumawerk leer je op een effectieve manier om te gaan met traumatische gebeurtenissen. Niet door terug te gaan naar het trauma, maar aan de hand van de beleving in het nú, anders om te gaan met de gevoelens. Daardoor kun  je sterker en veerkrachtiger in je leven staan.

Onze gesprekken zijn erop gericht jou te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt.  In deze gesprekken en met behulp van oefeningen, begeleid ik jou in het verhelderen van jouw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.

Al lang vertrouwen mensen op de helende kracht van aanraking. Zonder voedende aanraking raakt een baby getraumatiseerd, het hart lijdt en de ontwikkeling raakt beschadigd. In onze huidige gezondheidszorg hebben diagnose en farmaceutische behandeling een grote plaats ingenomen. Het vermogen van het lichaam om zelf te helen blijft voor een groot deel onaangesproken. Biodynamisch craniosacraaltherapie (BCST) stimuleert juist dit zelfhelende vermogen.

Stress. Alle levende organismen ervaren stress. Vanuit biodynamisch perspectief wordt ons craniosacraalsysteem (o.a. vloeistofritmes) gevormd door onze ervaringen in het leven. Stress heeft daar invloed op. In onze kindertijd zijn we kwetsbaarder en afhankelijk; moeilijkheden hebben dan een grotere kans om de ontwikkeling te verstoren. Deze verstoringen hebben invloed op de natuurlijke dichtheid van de vloeistoffen.

Biodynamisch Craniosacraal Therapie. BCST ziet gezondheid als een dynamische balans tussen lichaam, geest en levenskracht. Wanneer we door aanspraken van onze omgeving gestrest raken, probeert ons zenuwstelsel deze uitdagingen te reguleren. Vaak is ons lichaam dan niet in staat om ons interne systeem zich volledig te laten herstellen.

In rust vertraagt de ademhaling, spieren worden zachter, de circulatie neemt toe, spijsvertering verbetert. Door met de diepe interne vloeistofritmes te werken maakt de therapeut contact  met de uitgebreide vermogens van het lichaam. Interne zelfhelende processen worden actief.

(bron: Michael Shea, Biodynamic craniosacral therapy).

Wat kunt u verwachten? Tijdens een BCST sessie lig je (de cliënt) in gemakkelijke kleding op de behandeltafel, terwijl ik  naast je zit. Wederzijds vertrouwen is wezenlijk van belang.  In een subtiel ondersteunend contact met het lichaam wordt het craniosacraalsysteem beïnvloed en gestimuleerd om spanningen en blokkades op te heffen.

U zult zich dagelijks beter gaan voelen en welzijn en gezondheid nemen toe. De behandeling duurt ongeveer 1 uur en het BCST traject varieert gewoonlijk tussen de 5 en 10 behandelingen, afhankelijk van de aard van de klachten.

BCST is geschikt voor mensen van alle leeftijden, dus ook baby’s, kinderen en ouderen.

Effectief bij onder andere:

  • Emotionele klachten, overbelasting, slaapstoornissen, ADHD etc.
  • Fysieke klachten, hoofdpijnen, bewegingsklachten, menstruatie- en overgangsklachten etc.
  • Ondersteuning: na ziekte c.q. ziekenhuisopname, posttraumatische klachten, chronische klachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, artrose.