Wat is counselling

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De counsellor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.

Wanneer counselling

Counselling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of de relatie. Herken jij jezelf in een van de volgende situaties? Dan kan counselling voor jou uitkomst bieden.

 • Overspannenheid en burnout
 • Emotionele problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen op het werk
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Relatieproblemen
 • Leermoeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Slaapproblemen en concentratieverlies
 • Klachten van depressieve aard
 • Vage lichamelijke klachten
 • Levensvragen en zingeving

Hoe gaat counselling

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Duur en kosten

De duur en kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien sessies van 1 tot 1,5 uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Tarief kennismakingssessie: € 105,00; duur 1,5 uur
Tarief per individuele sessie: € 105,00 per uur; elk half uur extra € 25,00

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Verhinderd?

Het opnieuw inplannen van een afspraak is altijd mogelijk, mits tijdig van tevoren aangegeven.
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kostenloos worden verzet of afgezegd. Te laat of niet afgezegde afspraken worden helaas in rekening gebracht.

Vergoedingen

Kosten worden berekend op basis van een uurtarief – je ontvangt hiervoor een rekening. Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counselling; kijk jouw verzekeringspolis hierop na. Ook de werkgever, diverse regelingen zoals re-integratietrajecten (IRO), het Persoons Gebonden Budget (PGB) en belastingaftrek kunnen mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten.

Via de volgende link kun je opzoeken welke vergoeding jouw verzekering verstrekt: https://www.abvc.nl/vergoedingenlijst/

Klachten?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: ABvC. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Register councellor ABvC ® Lid van de Algemene Beroepsverening voor Counselling ABvC

Lid van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

Registertherapeut BNG ®