Ethische gedragscode

Praktijk voor Levensloopbegeleiding is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Praktijk voor Levensloopbegeleiding respecteert en onderschrijft de ethische gedragscode van de ABvC.

Deze gedragscode brengt de professionaliteit van mijn begeleiding onder woorden en dient als leidraad voor professioneel functioneren. In de gedragsregels staan centraal: integriteit, respect, verantwoordelijkheid en professionaliteit/deskundigheid.